سیستم برق خورشیدی خانگی مصارف روشنایی پنکه تلوزیون

شرکت سلول خورشیدی

Quick Short Facts About Bifocal Reading Glassesمبانی انرژی خورشیدی مسکونی شرکت سلول خورشیدی
Many people are a little wary of hooking up a residential solar power system; much of the hesitation due to the jargon involved which can get a little confusing. Terms like “photovoltaic cells”, “solar cells” pop up – what’s the difference? Then there’s batteries to consider; or is there?
Setting up residential solar power probably isn’t as complex as you think – and you may not even need batteries!
Solar vs. Photovoltaic cells
Lets take a look at these terms. What exactly is a photovoltaic cell and a solar cell – is there any difference? No, these terms describe exactly the same thing!
“Photovoltaic” simply means converting light into electricity (photo = light, voltaic = electricity). A photovoltaic cell, also known as PV cell, is just a more technical term for a solar cell.
A solar cell is made of a positive and a negative wafer of silicon placed under a special type of glass that’s resistant to variations in temperature and a degree of flexing.
When a solar cell is exposed to sunlight, this stimulates electron activity. In a solar panel, there are usually around 36 photovoltaic cells (called an array) connected by wires that capture these electrons – then when connected to a circuit, a DC electrical current is created.
This current is routed through wiring from the panel of solar cells into either a solar regulator (charge controller), which regulates charge to the batteries, or sent directly into a power inverter that converts the current from DC to AC – ready for use in the home.
That’s it – residential solar power systems are quite simple and have no moving parts, so they are durable and require little maintenance! Many solar power systems set up in the 1970’s are still working well today!
So now when someone starts rambling on about photovoltaic cells at a party, you can nod sagely and fully understand what they are referring to.
Batteries or not?
As mentioned, in some systems batteries aren’t required if the type of setup you have installed is what’s known as “grid connect”. All this means is that electricity generated by the solar cells isn’t stored in your home and you are still connected to a mains supply.
If the electricity generated by the solar/photovoltaic cells is not immediately required by your appliances or surplus electricity is being produced, it’s routed back into the mains supply grid. If you’re not producing enough for your needs; the deficit is just drawn from the grid – it’s a seamless process that doesn’t require your intervention.By the way, your electricity utility doesn’t get that surplus electricity you generate for free; it’s metered and usually will appear as a credit on your next bill – this is called “net metering”.
In some countries, the surplus electricity generated by a grid connect residential solar power system is worth more than the market rate, so some people actually get paid by their electricity utility! This is called a feed-in tariff system.
One of the very few drawbacks of grid connect residential solar power is when there’s a blackout, you’ll be in the same boat as your neighbors. During a blackout, the inverter will switch off to avoid damage to your equipment and to prevent electricity back feeding into the mains supply.
If you absolutely need 24/7 reliable power, then a battery backup system is something to consider. Batteries are also often a very economical option for those people living in remote areas where getting connected to mains supply is difficult. In fact a battery based residential solar power setup, known as a SAPS (Stand Alone Power System) or off grid system can often be far cheaper; particularly since so many governments are now offering rebates on stand alone residential solar power equipment.
What type of batteries?
Some people try using car batteries for solar power storage – but this is at best a short term solution. Car batteries simply aren’t designed for constant draw and deep discharge over very long periods. Deep cycle batteries are the best choice as these have been specifically developed for constant charging and recharging over a period of years.
There are several deep cycle battery types – flooded, gel and AGM batteries. The latter two are probably the best choice as the electrolyte (acid) in these batteries is immobilized. Gel batteries have silica added and AGM batteries have glass mats inserted between the lead plates to achieve this.
This immobilized acid means the batteries are safer to use as there’s no spills or off-gassing (gases from batteries are highly flammable) and increases their serviceable life.
Ask an expert and save a bundle
If you’re planning on investing in a residential solar power setup for your home; before you start forking out cash on solar cell panels, deep cycle batteries and bits, it really pays to talk to an expert in the field about your particular needs. They can recommend the right equipment to suit your requirements and will know what residential renewable energy rebates you can take advantage of. A brief consultation with a residential solar power expert can save you a lot of headaches and literally thousands of dollars!
شرکت سلول خورشیدی بسیاری از مردم نسبت به اتصال سیستم ( شرکت سلول خورشیدی ) () برق خورشیدی مسکونی کمی احتیاط می کنند. بسیاری از تردیدهای ناشی از اصطلاحات اصطلاحی درگیر که می تواند کمی گیج کننده باشد. اصطلاحاتی مانند “سلول های فتوولتائیک” ، “سلول های خورشیدی” ظاهر می شوند – تفاوت چیست؟ سپس باتری هایی برای بررسی وجود دارد. یا وجود دارد؟
تنظیم انرژی خورشیدی مسکونی احتمالاً آن طور که فکر می کنید ( شرکت سلول خورشیدی ) () پیچیده نیست – و حتی ممکن است به باتری هم احتیاج نداشته باشید!
سلول های خورشیدی در مقابل سلول های فتوولتائیک
بیایید نگاهی به این اصطلاحات بیندازیم. دقیقاً سلول فتوولتائیک و سلول خورشیدی چیست – آیا تفاوتی وجود دارد؟ نه ، این اصطلاحات دقیقاً همان چیز را توصیف می کنند! ( شرکت سلول خورشیدی ) ()
“فتوولتائیک” به معنی تبدیل نور به برق است (عکس = نور ، ولتایی = برق). سلول فتوولتائیک ، همچنین به عنوان سلول PV شناخته می شود ، فقط اصطلاح فنی تر برای سلول خورشیدی است.
سلول خورشیدی از ویفر مثبت و منفی سیلیکون ساخته شده است ( شرکت سلول خورشیدی ) () که در زیر نوع خاصی از شیشه قرار گرفته و در برابر تغییرات دما و درجه ای از انعطاف پذیری مقاوم است.
هنگامی که یک سلول خورشیدی در معرض نور خورشید است ، این باعث تحریک فعالیت الکترون می شود. در یک صفحه خورشیدی ، معمولاً 36 سلول فتوولتائیک وجود دارد (که به آنها آرایه می گویند) ( شرکت سلول خورشیدی ) () که توسط سیمهایی متصل می شوند که این الکترونها را می گیرند – سپس هنگام اتصال به مدار ، جریان الکتریکی DC ایجاد می شود.
این جریان از طریق سیم کشی از پانل سلول های خورشیدی به یک تنظیم کننده خورشیدی (کنترل کننده شارژ) هدایت می شود ، که شارژ را باتری ها را تنظیم می کند ، یا مستقیماً به یک اینورتر قدرت ( شرکت سلول خورشیدی ) () ارسال می شود که جریان را از DC به AC تبدیل می کند – آماده برای استفاده در خانه
همین – سیستم های خورشیدی مسکونی کاملاً ساده هستند و هیچ قسمت متحرکی ندارند ، بنابراین با دوام هستند و به تعمیر و نگهداری کمی نیاز دارند! بسیاری از سیستم های برق خورشیدی که در دهه 1970 تأسیس شده اند ، امروز نیز به خوبی کار می کنند! ( شرکت سلول خورشیدی ) ()
بنابراین اکنون وقتی کسی در یک مهمانی شروع به غرق شدن در مورد سلولهای فتوولتائیک می کند ، می توانید با سر و صدا اشاره کنید و کاملاً متوجه شوید که آنها به چه چیزی اشاره می کنند.
باتری یا نه؟
همانطور که گفته شد ، در برخی از سیستم ها ، باتری مورد نیاز ( شرکت سلول خورشیدی ) () نیست اگر نوع تنظیمات نصب شده همان چیزی است که به عنوان “اتصال شبکه” شناخته می شود. تمام اینها بدان معنی است که برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی در خانه شما ذخیره نمی شود و شما هنوز به برق متصل هستید.
اگر برق تولید شده توسط سلولهای خورشیدی / فتوولتائیک ( شرکت سلول خورشیدی ) () بلافاصله توسط دستگاههای شما مورد نیاز نباشد یا مازاد برق تولید شود ، دوباره به شبکه منبع تغذیه هدایت می شود. اگر به اندازه کافی برای نیازهای خود تولید نمی کنید ؛ کسری است که فقط از شبکه گرفته شده است – این یک فرایند یکپارچه است که نیازی به مداخله شما نیست. به هر حال ، برق شما برق اضافی را که به طور رایگان تولید می کنید دریافت نمی کند. ( شرکت سلول خورشیدی ) () اندازه گیری می شود و معمولاً به عنوان اعتبار در صورتحساب بعدی شما ظاهر می شود – این “net metering” نامیده می شود.
در بعضی از کشورها ، مازاد برق تولید شده توسط یک شبکه برق خورشیدی مسکونی که به شبکه متصل است ، بیش از نرخ بازار است ، بنابراین برخی از مردم در واقع از طریق برق خود دریافت می کنند! به ( شرکت سلول خورشیدی ) () این سیستم تعرفه تغذیه ای گفته می شود.
یکی از معدود اشکالاتی که شبکه به برق خورشیدی مسکونی متصل می کند این است که در صورت خاموشی ، در همان قایق همسایگان خود باشید. در هنگام خاموشی ، اینورتر خاموش می شود تا به تجهیزات شما آسیب نرسد و از برق رسانی به منبع تغذیه جلوگیری می کند. ( شرکت سلول خورشیدی ) ()
اگر کاملاً به برق قابل اطمینان 24/7 شبانه روز نیاز دارید ، سیستم پشتیبان گیری باتری نکته قابل تاملی است. باتری ها نیز اغلب برای افرادی که در مناطق دور افتاده ای زندگی می کنند که اتصال به برق از طریق آنها دشوار است ، یک گزینه بسیار مقرون به صرفه است. در واقع تنظیم انرژی خورشیدی مسکونی مبتنی بر باتری ، معروف به ( شرکت سلول خورشیدی ) () SAPS (سیستم ایستاده تنها) یا سیستم خاموش ، اغلب می تواند بسیار ارزان تر باشد. به ویژه از آنجا که بسیاری از دولت ها در حال حاضر تخفیف در تجهیزات برق خورشیدی مستقر در خانه را ارائه می دهند.
چه نوع باتری؟
برخی از افراد سعی می کنند از باتری اتومبیل برای ذخیره انرژی ( شرکت سلول خورشیدی ) () خورشیدی استفاده کنند – اما این در بهترین حالت یک راه حل کوتاه مدت است. باتری های اتومبیل به راحتی برای کشش مداوم و تخلیه عمیق در بازه های زمانی طولانی طراحی نشده اند. باتری های چرخه عمیق بهترین انتخاب هستند زیرا به طور خاص برای شارژ و شارژ مداوم طی چند سال تولید شده اند.
چندین نوع باتری چرخه عمیق وجود دارد – باتری های غرق شده ، ژلی و ( شرکت سلول خورشیدی ) () AGM. دو مورد اخیر احتمالاً بهترین انتخاب هستند زیرا الکترولیت (اسید) موجود در این باتری ها بی حرکت است. برای دستیابی به این هدف ، در باتری های ژل سیلیس افزوده شده و در باتری های AGM حصیرهای شیشه ای قرار داده شده است.
این اسید بی حرکت به معنای ایمن بودن استفاده از باتری ها است زیرا هیچ گونه نشت یا گازگرفتگی وجود ندارد (گازهای حاصل از باتری ها ( شرکت سلول خورشیدی ) () بسیار قابل اشتعال هستند) و باعث افزایش عمر مفید آنها می شود.
از یک متخصص بپرسید و یک بسته را ذخیره کنید
اگر قصد سرمایه گذاری در یک منبع برق خورشیدی مسکونی را برای خانه خود دارید ؛ قبل از اینکه پول نقد را برای پانل های سلول خورشیدی ، باتری های چرخه عمیق و بیت شروع کنید ، واقعا ارزش دارد ( شرکت سلول خورشیدی ) () که در مورد نیازهای خاص خود با یک متخصص در این زمینه صحبت کنید. آنها می توانند تجهیزات مناسب متناسب با نیازهای شما را پیشنهاد دهند و می دانند چه انرژی تجدید پذیر مسکونی شما را تخفیف می دهد ( شرکت سلول خورشیدی )
https://solarpowerpanel.ir
( شرکت سلول خورشیدی ) ()

شرکت سلول خورشیدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *