پکیج2500 وات . 09913566338

برق خورشیدی اراک

Do Not Buy Go Duster Until You Read This Article!بررسی اجمالی سیم کشی خورشیدی برق خورشیدی اراک
Wiring is an often overlooked, yet completely essential part of a functioning solar power system. It has ins and outs the same way inverters and panels do. No matter what your situation is, there is always a specific type of wire for the job. The effectiveness of a wire depends on how much of a charge it can handle and how much voltage it loses while carrying the maximum current you expect to be producing at one time. Also, depending on what type of wire you purchase, you’ll be looking at different levels of durability. Some wires are made specifically to resist sunlight. Others are made specifically to for use underground. You’re going to want to make sure you use the wires that are going to last the longest under the conditions you’re going to be using them in.
Without these wires, all the energy produced by your solar panels would be lost almost instantaneously. Proper installation is key, these wires must have solid, water-tight connections because chances are your solar panels are going to be exposed to the weather. There are three ways to go about the actual wiring process once you’ve selected your wires. You can either hook up your solar panels in a series or parallel fashion, or the third method series/parallel. Solar panels that are hooked up in a series are connected positive end to negative end. When this happens, the voltage is multiplied by the number of panels in the series. If you have three solar panels in a series with 12 volts and 3.5 amps, the total voltage of the system would equal 36. But the amperage would still be 3.5.
The opposite is true for solar panels that are connected in a parallel. When hooked up in a parallel, it’s the amperage that increases per panel and the volts that stay unaffected. When panels are wired in a parallel, the positive ends are hooked up to the positive ends and the negative ends are hooked up to the negative ends. Those same three solar panels from the previous example are hooked up in a parallel then the entire system would have 10.5 amps and 12 volts.
Depending on your preference, you can run your house with more voltage or with more amperage. However, there is a third option called series/parallel, where you hook up two or more series of solar panels and connect them together. This is a way to achieve high amounts of both voltage and amperage. Now that you know how wiring works you can pursue your eco-friendly system.
N. Olison specializes in residential solar energy topics and has published numerous articles on a range of related topics including solar panels, home solar kits and eco-friendly solutions. Mr. Olison is a writer by trade and has recently focused his efforts on reporting on the evolution of the solar power industry.
برق خورشیدی اراک سیم کشی بخشی از سیستم عملکردی ( برق خورشیدی اراک ) () خورشیدی است که اغلب نادیده گرفته می شود ، اما کاملاً اساسی است. ورودی و خروجی آن به همان روشی است که اینورترها و پانل ها دارند. وضعیت شما مهم نیست ، همیشه یک نوع سیم خاص برای کار وجود دارد. کارایی یک سیم به میزان شارژ قابل تحمل و ولتاژ از دست دادن آن در حین انتقال حداکثر جریانی که انتظار دارید همزمان تولید شود بستگی دارد. ( برق خورشیدی اراک ) () همچنین ، بسته به نوع سیم موردنظر خود ، سطح مختلف دوام را بررسی خواهید کرد. برخی از سیم ها به طور خاص برای مقاومت در برابر نور خورشید ساخته شده اند. برخی دیگر به طور خاص برای استفاده در زیر زمین ساخته شده اند. شما می خواهید مطمئن شوید که از سیمهایی که در شرایطی که قرار است از آنها استفاده کنید ، بیشترین دوام را دارند استفاده می کنید. ( برق خورشیدی اراک ) ()
بدون این سیم ها ، تمام انرژی تولید شده توسط صفحات خورشیدی تقریباً بلافاصله از بین می رود. نصب صحیح کلیدی است ، این سیم ها باید اتصالات جامد و ضد آب داشته باشند زیرا احتمال دارد صفحات خورشیدی شما در معرض هوا قرار بگیرند. هنگامی که سیم خود را انتخاب کردید ، می توانید روند سیم کشی واقعی را انجام ( برق خورشیدی اراک ) () دهید. می توانید پنل های خورشیدی خود را به صورت سری یا موازی یا سری سوم / موازی متصل کنید. صفحات خورشیدی که بصورت یک سری متصل می شوند ، انتهای مثبت به انتهای منفی متصل می شوند. وقتی این اتفاق می افتد ، ولتاژ در تعداد پانل های سری ضرب می شود. اگر سه صفحه خورشیدی در یک سری با 12 ولت و 3.5 آمپر داشته باشید ، ولتاژ کل سیستم برابر ( برق خورشیدی اراک ) () با 36 خواهد بود. اما آمپر همچنان 3.5 خواهد بود.
عکس این مورد برای صفحات خورشیدی صادق است که به طور موازی به هم متصل می شوند. هنگامی که به طور موازی متصل شوید ، این آمپراژ است که در هر پانل افزایش می یابد و ولتاژ نیز بدون تأثیر می ماند. وقتی پانل ها به طور موازی سیم کشی می ( برق خورشیدی اراک ) () شوند ، انتهای مثبت تا انتهای مثبت و انتهای منفی تا انتهای منفی قلاب می شوند. همان سه صفحه خورشیدی مثال قبلی بصورت موازی متصل می شوند و کل سیستم 10.5 آمپر و 12 ولت خواهد داشت.
بسته به علاقه خود ، می توانید خانه خود را با ولتاژ بیشتر یا با آمپر بیشتر اداره کنید. با این حال ، گزینه سوم به نام سری / موازی وجود ( برق خورشیدی اراک ) () دارد ، جایی که شما دو یا چند سری صفحه خورشیدی را اتصال می دهید و آنها را به هم متصل می کنید. این راهی برای دستیابی به مقادیر زیاد ولتاژ و آمپر است. اکنون که می دانید سیم کشی چگونه کار می کند می توانید سیستم دوستدار محیط زیست خود را دنبال کنید.
N. Olison متخصص در مباحث مربوط به انرژی خورشیدی مسکونی ( برق خورشیدی اراک ) () است و مقالات زیادی را در زمینه موضوعات مرتبط از جمله صفحات خورشیدی ، کیت های خورشیدی خانگی و راه حل های سازگار با محیط زیست منتشر کرده است. آقای الیسون از نظر تجارت نویسنده است و اخیراً تلاش خود را معطوف گزارش دادن در مورد تحول صنعت انرژی خورشیدی کرده است. ( برق خورشیدی اراک ) ( برق خورشیدی اراک ) ()
https://solarpowerpanel.ir

( برق خورشیدی اراک ) ()

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *