برق خورشیدی مخصوص عشایر

جشنواره انرژی خورشیدی

Saving Electricity – Is a Solar Electricity System Right For You?صرفه جویی در مصرف برق – آیا سیستم برق خورشیدی برای شما مناسب است؟ جشنواره انرژی خورشیدی
The installation of solar electricity systems for homes and businesses is being considered by millions of people around the world. Our greatest renewable energy source, the sun, allows solar systems to produce reliable, pollution free power. Due to the advancements being made in the design and construction of photovoltaic cells, solar systems are become more and more affordable.
In some states one is allowed to partake in cogeneration schemes or net metering and this adds to the affordability of the systems. What this means is that if the system is producing more power than you are using, you send your excess power back to the grid through your meter, essentially running it backwards and saving you money. You only tap into the grid supply when your needs exceed what your system is capable of producing. Doing this would normally balance out your meter readings.
Before you invest in a solar electricity system for your home or business, it is important to understand how solar electricity is generated and also to know exactly what it is you are purchasing. Solar systems are made up of various components, the most important being the photovoltaic cells, which are wired together to make up the solar electricity modules. The modules or panels produce electricity which is passed through an inverter to convert the electricity from DC to AC to make it usable for home use or to send back to the grid. One could also provide a battery bank to store any excess electricity produced by the system for use during power outages or at night when there is no sun.
Solar electricity systems only work when sunlight hits them. Having a battery back-up system or remaining connected to the grid will solve this problem. It could take years for a solar system to pay for itself because of the high initial costs. If you take advantage of government funded rebates and net metering or cogeneration schemes you can reduce this period substantially.
You don’t need to understand the physics behind the operation of solar electricity systems in order to understand the appeal. With a solar electricity system you are not dependent on foreign oil and the system will not run out of fuel. Stop thinking about installing a solar system for your home or business and start investing in your freedom by researching the various options available to you.
The author is an electrical engineer with a keen interest in alternative energy sources as well being a bit of a DIY nut.
جشنواره انرژی خورشیدی میلیون ها نفر در سراسر جهان در حال ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () نصب سیستم های برق خورشیدی برای خانه ها و مشاغل هستند. خورشید ، بزرگترین منبع انرژی تجدیدپذیر ما ، به سیستمهای خورشیدی اجازه می دهد تا انرژی قابل اعتماد و بدون آلودگی تولید کنند. با توجه به پیشرفتهایی که در زمینه طراحی و ساخت سلولهای فتوولتائیک صورت گرفته ، سیستمهای خورشیدی مقرون به صرفه تر و ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () مقرون به صرفه تر می شوند.
در بعضی از ایالت ها مجاز به مشارکت در طرح های تولید همزمان یا اندازه گیری خالص است و این به مقرون به صرفه بودن سیستم ها می افزاید. معنای این امر این است که اگر سیستم بیش از آنچه شما استفاده می کنید ، برق تولید می کند ، شما برق اضافی خود را از طریق کنتور خود به شبکه بازگردانید ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () ، در اصل آن را به عقب اجرا کرده و در هزینه خود صرفه جویی می کنید. شما فقط در مواردی که نیاز شما بیش از میزان توانایی سیستم شما باشد ، به شبکه متصل می شوید. با انجام این کار به طور معمول تعادل قرائت کنتور شما برقرار می شود.
قبل از اینکه در یک سیستم برق خورشیدی برای خانه یا محل کار ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () خود سرمایه گذاری کنید ، مهم است که بدانید چگونه برق خورشیدی تولید می شود و همچنین بدانید دقیقاً چه چیزی را خریداری می کنید. سیستم های خورشیدی از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که مهمترین آنها سلولهای فتوولتائیک است که برای ایجاد ماژول های برق خورشیدی بهم متصل می شوند. ماژول ها یا پانل ها برق تولید می کنند که از ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () طریق یک اینورتر عبور می کند تا برق را از DC به AC تبدیل کند تا آن را برای استفاده در منزل یا برای ارسال به شبکه استفاده کند. همچنین می توان یک بانک باتری برای ذخیره برق اضافی تولید شده توسط سیستم برای استفاده در هنگام قطع برق یا شب هنگام آفتاب نداشت.
سیستم های برق خورشیدی فقط هنگامی کار می کنند که نور ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () خورشید به آنها برخورد کند. داشتن یک سیستم پشتیبان باتری یا متصل ماندن به شبکه این مشکل را برطرف می کند. یک سیستم خورشیدی بخاطر هزینه های اولیه اولیه ممکن است سالها طول بکشد. اگر از تخفیف های بودجه دولت و طرح های اندازه گیری خالص یا تولید همزمان استفاده کنید ، می توانید این دوره را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. ( جشنواره انرژی خورشیدی ) ()
برای درک جذابیت ، نیازی به درک فیزیک عملکرد سیستم های برق خورشیدی نیست. با استفاده از سیستم برق خورشیدی وابسته به روغن خارجی نیستید و سیستم سوخت شما تمام نمی شود. دیگر فکر نصب یک سیستم خورشیدی برای خانه یا محل کار خود را متوقف کنید و با تحقیق در مورد گزینه های مختلفی که در اختیار ( جشنواره انرژی خورشیدی ) () دارید ، برای آزادی خود سرمایه گذاری کنید.
نویسنده یک مهندس برق است که علاقه زیادی به منابع انرژی جایگزین و همچنین کمی مغز DIY دارد. ( جشنواره انرژی خورشیدی )
https://solarpowerpanel.ir ( جشنواره انرژی خورشیدی ) ()
جشنواره انرژی خورشیدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *