پنل سولار خورشیدی ایرانی یا خارجی؟

وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی

How To Read Faster And Understand What You Are Reading: Part 2نحوه سهولت در استفاده از انرژی خورشیدی برای خانه ها وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی
You’re looking into solar power for homes. You’ve heard about do-it-yourself kits and it looks inviting and intimidating at the same time. But it doesn’t have to be. Below, you’ll find out about the three kinds of common solar power and how you can ramp up your use gradually.
When they hear the term solar power, most people think of solar panels, and they’re often the most visible form, but not the only kind of solar power you can implement. Your range of options includes three different kinds of solar components.
You can pick and choose the components that are right for you. Here’s a look at what’s out there.
Solar cookers: You may not have heard of a solar cooker, but it’s actually the most common implementation of solar power. You can think of it as a slow cooker powered by the sun. It’s much more flexible though: you can bake, boil, or roast with the solar cooker. They aren’t expensive at all, just nested cardboard boxes. A small box will cook for a family of five with no fuel other than the sunshine and no smoke or emissions.
Solar generators: This is what most people picture when they think of contemporary solar power. The generator is a power inverter hooked up to a panel of photovoltaic cells. If you’ve heard of a solar lighting system, this is what they were describing. Solar generators store electrical power in batteries for later use. These systems enable some users to run appliances without having to pay electric bills. Solar panels aren’t that tough to make and cost only about $200.
Solar thermal systems: These are the most ambitious systems. Thermal systems are updates of some of the oldest consumer technology. Basically, it’s a solar panel that transfers the sun’s heat into a holding tank of water. They heat your water. Blow air over the pipes, and they heat your home. When you think of the big expensive systems of the 1980’s, this is what they were installing. My Dad put cells up on his roof and heated a water tank made from an old filling station gas tank that took up one bay of his garage. Systems are far more efficient and far less expensive these days.
If you Google these terms you’ll find 1) the systems aren’t that complicated these days, 2) you can find plans on the internet, 3) the quality of plans and guides varies a lot and makes a big difference as to whether you can actually pull off the project. Most plans you’ll find are terribly drawn or very technical and complex and difficult to follow.
Get good plans though, and you can start getting into solar power for homes inexpensively and with only a weekend or two of your time.
Your next step is to check out sites that offer good reviews of systems that teach you to build solar power for homes [http://getoffthegrid-today.com/3/solar-power-and-wind-power-reviews] and other products that make green energy easy.
وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی شما به دنبال انرژی ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () خورشیدی برای خانه ها هستید. شما در مورد کیت های خودکار شنیده اید و به نظر می رسد همزمان جذاب و ترسناک است. اما لازم نیست باشد. در زیر ، در مورد سه نوع انرژی خورشیدی مشترک و اینکه چگونه می توانید استفاده خود را به تدریج افزایش دهید ، خواهید فهمید.
با شنیدن اصطلاح انرژی خورشیدی ، بیشتر مردم به صفحه های ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () خورشیدی فکر می کنند ، و آنها اغلب قابل مشاهده ترین شکل هستند ، اما تنها نوع انرژی خورشیدی نیستند که می توانید استفاده کنید. دامنه گزینه های شما شامل سه نوع مختلف از اجزای خورشیدی است.
می توانید اجزای مناسب شما را انتخاب و انتخاب کنید. در اینجا نگاهی می اندازیم به آنچه در آنجا وجود دارد. ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) ()
اجاق های خورشیدی: ممکن است شما در مورد اجاق خورشیدی چیزی نشنیده باشید ، اما در واقع رایج ترین اجرای انرژی خورشیدی است. می توانید آن را به صورت یک اجاق گاز آهسته که از خورشید تأمین می شود ، تصور کنید. این بسیار انعطاف پذیرتر است: شما می توانید با اجاق خورشیدی پخت ، بجوشانید یا تفت دهید. آنها به هیچ وجه گران ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () نیستند ، فقط جعبه های مقوایی تو در تو هستند. یک جعبه کوچک برای یک خانواده پنج نفره تهیه می شود که سوخت دیگری به غیر از آفتاب و دود یا انتشار ندارد.
ژنراتورهای خورشیدی: این چیزی است که اکثر مردم وقتی به انرژی خورشیدی معاصر فکر می کنند ، تصور می کنند. ژنراتور یک اینورتر نیرو است که به یک صفحه سلول فتوولتائیک متصل شده است. اگر ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () نام سیستم روشنایی خورشیدی را شنیده اید ، این همان چیزی است که آنها توصیف می کنند. ژنراتورهای خورشیدی انرژی الکتریکی را در باتری ها ذخیره می کنند تا بعداً استفاده کنند. این سیستم ها برخی از کاربران را قادر می سازد تا لوازم خانگی را بدون نیاز به پرداخت قبض برق استفاده کنند. ساخت پنل های خورشیدی آنقدر سخت نیستند و فقط حدود 200 دلار ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () قیمت دارند.
سیستم های حرارتی خورشیدی: اینها بلند پروازانه ترین سیستم ها هستند. سیستم های حرارتی به روزرسانی قدیمی ترین فناوری مصرف کننده است. در واقع ، این یک صفحه خورشیدی است که گرمای خورشید را به یک مخزن نگهدارنده آب منتقل می کند. آنها آب شما را گرم می کنند. هوا را از بالای لوله ها بکشید و آنها خانه شما را گرم می ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () کنند. وقتی به سیستم های گران قیمت بزرگ دهه 1980 فکر می کنید ، این همان چیزی است که آنها نصب می کردند. پدر من سلولها را روی سقف خود قرار داد و یک مخزن آب را که از یک مخزن بنزین ایستگاه سوخت گیری قدیمی ساخته شده بود که یک خلیج از گاراژ او را اشغال می کرد ، گرم کرد. این روزها سیستم ها بسیار کارآمدتر و بسیار ارزان تر هستند. ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) ()
اگر این اصطلاحات را در گوگل مشاهده کنید ، 1) این روزها سیستم ها چندان پیچیده نیستند ، 2) می توانید برنامه هایی را در اینترنت پیدا کنید ، 3) کیفیت برنامه ها و راهنماها بسیار متفاوت است و تفاوت زیادی در این مورد ایجاد می کند در واقع می توانید پروژه را بکشید. اکثر برنامه هایی که پیدا خواهید کرد بسیار ترسیمی یا بسیار فنی و پیچیده هستند و به سختی ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () قابل اجرا هستند.
برنامه های خوبی داشته باشید ، و می توانید با استفاده از انرژی خورشیدی برای خانه ها ارزان و فقط با یک یا دو آخر هفته از وقت خود استفاده کنید.
گام بعدی شما بررسی سایتهایی است که در مورد سیستمهایی که به شما می آموزند انرژی خورشیدی را برای خانه ها بسازید [http://getoffthegrid-today.com/3/solar-power-and-wind-power-reviews] و سایر موارد ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) () محصولاتی که انرژی سبز را آسان می کنند. ( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی )
https://solarpowerpanel.ir

( وسایل ساخت سلول خورشیدی با سی دی ) ()

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *