مشاوره صفر تا صد سیستم های خورشیدی

لامپ ال ای دی پنل خورشیدی

Solar Power Rebate – Tips to See You Are Qualifiedتخفیف انرژی خورشیدی – نکاتی برای واجد شرایط بودن شما لامپ ال ای دی پنل خورشیدی
Going solar usually entails an average of $20,000 for the parts and installation. To offset this problem, however, the government has come up with incentives that could make using renewable sources of energy such as solar power more attractive to homeowners and businesses. They come in the form of solar power rebate and tax credits.
Who Can Get Solar Power Rebate?
You can get unlimited tax credit for using alternative, renewable sources of energy such as solar. The law mandates a rebate of 30% the final installation cost, no ceiling, for solar power systems put up in the United States after 2009 up to year 2016. Prior to this law, a ceiling price of $2,000 was set.
On top of these federal solar power rebates, you can avail of the state incentives available in your area. The state of California, known as the biggest user of solar in the country, offers state rebate programs for installations on both new and existing buildings through the California Solar Initiative. Florida offers as much as $4 per watt for different solar systems and heaters. Colorado gives a $2 per watt upon installation and a succeeding $1.50 per watt as renewable energy incentive to maximize the power that can be generated in homes with more than enough sunlight.
Massachusetts can pay up to $20,000 in solar power rebate cash, depending on your property value and income. Other states have different incentive schemes for going solar, and you can see what applies to you on the Database of State Incentives for Renewables and Efficiency (DSIRE). In addition to these state incentives, you can maximize the financial benefits in your state by selling back your excess generated energy back to your power grid.
What Factors Affect Your Solar Power Rebate?
The government also considers the physical aspects of your installation before granting solar subsidies. Your system efficiency also dictates how much you will be able to get back so the geographical location of your house, weather conditions, obstructions, shadings, angle of installation, module efficiency, and other aspects that could affect your solar system efficiency also dictates the amount of subsidy you get for your system.
لامپ ال ای دی پنل خورشیدی خورشیدی رفتن به طور متوسط ​​ ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) () 20،000 دلار برای قطعات و نصب مستلزم آن است. برای جبران این مشکل ، دولت انگیزه هایی ارائه کرده است که می تواند استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی مانند انرژی خورشیدی را برای صاحبان خانه و مشاغل جذابتر کند. آنها به صورت تخفیف انرژی خورشیدی و اعتبارات مالیاتی ارائه می شوند. ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) ()
چه کسی می تواند تخلیه انرژی خورشیدی دریافت کند؟
برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین ، مانند خورشیدی ، می توانید اعتبار مالیاتی نامحدود دریافت کنید. این قانون تخفیف 30 درصدی هزینه نصب نهایی ، بدون سقف ، برای سیستم های خورشیدی نصب شده در ایالات متحده پس از 2009 تا سال 2016 را ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) () تعیین می کند. قبل از این قانون ، سقف قیمت 2000 دلار تعیین شده بود.
در بالای این تخفیف های خورشیدی فدرال ، می توانید از مشوق های دولتی موجود در منطقه خود بهره مند شوید. ایالت کالیفرنیا که به عنوان بزرگترین کاربر خورشیدی در این کشور شناخته می شود ، برنامه های تخفیف ایالتی را برای نصب در ساختمانهای جدید ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) () و یا ساختمانهای موجود از طریق طرح ابتکاری خورشیدی کالیفرنیا ارائه می دهد. فلوریدا برای سیستم های خورشیدی و بخاری های مختلف هر دلار 4 وات ارائه می دهد. کلرادو به ازای نصب هر وات 2 دلار و به ازای هر وات 1.50 دلار به عنوان انگیزه انرژی تجدید پذیر به شما می دهد تا حداکثر توان تولید شده در خانه های با نور خورشید را به حداکثر برساند. ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) ()
بسته به ارزش ملک و درآمد شما ، ماساچوست می تواند تا 20000 دلار پول نقد تخفیف خورشیدی پرداخت کند. سایر ایالت ها طرح های تشویقی متفاوتی برای خورشیدی دارند و شما می توانید آنچه در مورد شما اعمال می شود را در پایگاه داده انگیزه های دولتی برای تجدیدپذیرها و بازده (DSIRE) مشاهده کنید. علاوه بر این مشوق های ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) () دولتی ، شما می توانید با فروش مجدد انرژی تولیدی مازاد خود به شبکه برق خود ، منافع مالی در ایالت خود را به حداکثر برسانید.
چه عواملی در تخلیه انرژی خورشیدی شما تأثیرگذار است؟
دولت همچنین قبل از اعطای یارانه خورشیدی ، جنبه های فیزیکی نصب شما را در نظر می گیرد. بازده سیستم شما همچنین تعیین می کند که ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) () چه مقدار قادر خواهید بود پس بگیرید ، بنابراین موقعیت جغرافیایی خانه ، شرایط آب و هوایی ، انسداد ، سایه ، زاویه نصب ، کارایی ماژول و سایر جنبه هایی که می توانند بر کارایی سیستم خورشیدی شما تأثیر بگذارند نیز مقدار را تعیین می کند. یارانه ای که برای سیستم خود می گیرید. ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) ( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) ()
https://solarpowerpanel.ir

( لامپ ال ای دی پنل خورشیدی ) ()

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *