اجرای برق خورشیدی مصارف تلوزیون یخچال منزل

سلول خورشیدی گرافنی

Increase Running Speed Today3 نوع اینورتر PV سلول خورشیدی گرافنی
PV inverters (also called solar inverters) are designed to convert direct current (DC) into alternating current (AC). There are three major types of PV inverters but each plays a similar role of transferring a charge to help power utility grids and home appliances. One negative of the inverters is the much shorter lifespan compared to the actual solar panels. This means it is necessary to install a new inverter when needed to ensure the solar system is able to continue running at full capacity.
Here are the 3 types of PV inverters:
Stand Alone
The stand-alone inverters are an independent piece of equipment because it does not need to be connected directly to the solar panel setup. This type of inverter is able to draw its source of power from one or more batteries which are recharged via a solar powering unit or alternative energy sources, such as wind turbines, hydro turbines, or engine generators. A major positive about this stand-alone system is not being affected by power cuts because it is completely separate from the main power grid.
This type of inverter is more practical for the off-grid solar array units. A practical use for these inverters is the portable solar chargers that are used for water pumps, cell phones, laptops, and car batteries. Plus, this setup is also preferred by those that wish to live in remote areas that aren’t serviced by the energy companies.
Grid Tie
The grid tie inverter is the right choice in situations where the home solar installation is connected directly to the local power grid. This type of inverter is the preferred choice for property owners that wish to benefit from net metering and the most popular in urban areas because it is more cost-effective to install due to not requiring a separate battery. Plus, this setup must be connected to the home electric meter to make sure the electric company is aware of the total amount of energy that you have been able to produce.
Battery Backup
The battery backup inverters are preferred on the multi-functional solar setups and any of direct current produced gets sent first to a battery. The stored power in the battery is then passed to the inverter that has the ability to convert the energy into the preferred current. Also, once the battery is fully charged the excess direct current is stored and passed to the local grid. This type of inverter is generally a combination of the stand-alone and grid tie system and is a highly reliable option that has the potential to generate money because of the amount of energy passed to the local power grid.
سلول خورشیدی گرافنی اینورترهای PV (اینورترهای خورشیدی ( سلول خورشیدی گرافنی ) () نیز نامیده می شوند) برای تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC) طراحی شده اند. اینورترهای PV سه نوع عمده دارند اما هرکدام نقشی مشابه در انتقال شارژ برای کمک به شبکه های برق و لوازم خانگی دارند. یک نکته منفی در مورد اینورترها ، طول عمر بسیار کمتری نسبت به صفحات خورشیدی است. این بدان معناست که در ( سلول خورشیدی گرافنی ) () صورت لزوم نصب اینورتر جدید برای اطمینان از ادامه کار سیستم منظومه شمسی با ظرفیت کامل ضروری است.
در اینجا 3 نوع اینورتر PV وجود دارد:
تنها بایستید
اینورترهای مستقل یک تجهیزات مستقل هستند زیرا نیازی به ( سلول خورشیدی گرافنی ) () اتصال مستقیم به تنظیمات صفحه خورشیدی ندارند. این نوع اینورتر قادر است منبع تغذیه خود را از یک یا چند باتری که از طریق واحد انرژی خورشیدی یا منابع انرژی جایگزین مانند توربین های بادی ، توربین های آبی یا مولدهای موتور شارژ می شوند ، تأمین کند. نکته اصلی در مورد این سیستم مستقل تحت تأثیر قطع شدن برق نیست زیرا ( سلول خورشیدی گرافنی ) () کاملاً جدا از شبکه اصلی است.
این نوع اینورتر برای واحدهای آرایه خورشیدی خارج از شبکه کاربرد بیشتری دارد. یک کاربرد عملی برای این اینورترها شارژرهای خورشیدی قابل حمل است که برای پمپ های آب ، تلفن های همراه ، لپ تاپ ها و باتری های ماشین استفاده می شود. بعلاوه ، این تنظیمات توسط کسانی که مایل به زندگی در ( سلول خورشیدی گرافنی ) () مناطق دور افتاده ای هستند که توسط شرکتهای انرژی سرویس نمی شوند ، نیز ترجیح داده می شود.
گره کراوات
اینورتر گره ای شبکه در مواردی که نصب خورشیدی خانگی مستقیماً به شبکه برق محلی متصل است ، انتخاب درستی ( سلول خورشیدی گرافنی ) () است. این نوع اینورتر برای صاحبان املاک که مایل به استفاده از اندازه گیری شبکه هستند و بیشترین محبوبیت را در مناطق شهری دارند ، انتخاب ترجیحی است زیرا نصب آن به دلیل عدم نیاز به باتری جداگانه مقرون به صرفه است. بعلاوه ، این تنظیمات باید به کنتور برق خانگی متصل شود تا مطمئن شوید شرکت برق از مقدار کل انرژی ( سلول خورشیدی گرافنی ) () شما قادر به تولید است.
پشتیبان گیری باتری
اینورترهای پشتیبان باتری در تنظیمات خورشیدی چند منظوره ترجیح داده می شوند و هر جریان مستقیم تولید شده ابتدا به باتری ارسال می شود. سپس انرژی ذخیره شده در باتری به اینورتر منتقل می شود که توانایی تبدیل انرژی به جریان دلخواه ( سلول خورشیدی گرافنی ) () را دارد. همچنین ، پس از شارژ کامل باتری ، جریان مستقیم اضافی ذخیره شده و به شبکه محلی منتقل می شود. این نوع اینورتر به طور کلی ترکیبی از سیستم مستقل و گره ای شبکه است و گزینه ای بسیار قابل اعتماد است که به دلیل مقدار انرژی منتقل شده به شبکه برق محلی ، امکان تولید پول را دارد. ( سلول خورشیدی گرافنی ) ( سلول خورشیدی گرافنی ) ()
https://solarpowerpanel.ir

( سلول خورشیدی گرافنی ) ()

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *